Odpowiedzi

2009-10-31T16:50:56+01:00
W gospodarce intensywnej wzrost ma być osiągnięty poprzez wzrost wydajności pracy, oszczędność surowców, naprawa starych fabryk. Natomiast w gospodarkę ekstensywną cechuje zwiększanie ilości fabryk [budowa nowych], większa ilość pracowników [bez zwiększenia wydajności pracy] oraz zwiększenie ilości zużywanych surowców.
7 4 7
  • Użytkownik Zadane
2009-10-31T16:51:03+01:00
Gospodarka intensywna to taki system ekonomiczny, w którym wzrost uzyskiwany jest przede wszystkim przez:

* wzrost wydajności pracy
* oszczędzanie surowców
* modernizacje istniejących fabryk lub zastępowanie starych nowocześniejszymi
* rozwój nowych technologii dzięki wysokim nakładom na naukę
* większe w stosunku do gospodarki ekstensywnej nakłady pieniędzy(kapitału)

Typowym przykładem gospodarek intensywnych są gospodarki Stanow Zjednoczonych oraz Japonii.
Gospodarka ekstensywna to system ekonomiczny, w którym wzrost uzyskiwany jest przede wszystkim przez:

* nakład czynników pracy (m.in. liczbę pracowników),
* areał upraw w rolnictwie,
* liczbę budowanych fabryk,
* wydobycie i zużycie większej ilości surowców.

Typowym przykładem gospodarki ekstensywnej była gospodarka Związku Radzieckiego.
6 2 6
2009-10-31T17:03:21+01:00
Rolnictwo ekscesywne rożni się od intensywnego tym, że występuje na obszarach o małej gęstości zaludnienia, w karjach słabo rozwiniętych gospodarczo
. Różnica jest również fakt, zę rolnictwo ekstensywne charakteryzuje się niewielkimi nakładami pracy i niskimi plonami. W Stanach Zjednoczonych przeważa rolnictwo intensywne, pn. jest tam duże pogłowie bydła i trzody chlewnej a produkt krajowy brutto stanowi ponad 30% produktu światowego brutto.
3 4 3