1. Z podanego rownania wyznacz wskazaną niewiadomą.
a) 3x + a = 2x +1 a
b) 2(x+m) = m - 4x + 5 m
c) -x + a +b = 2a - 3b -2x x
d) x- 3 (n +2x) = 4n +2x x

2. Z podanego wzoru wyznacz niewiadomą x, wiedząc, że wszystkie niewiadome są liczbami dodatnimi.
a) ax + bc = 4d
b)3nx - 4m = nx +bm
c) -4ax + b = 2ax - c
d) 3px - b + c = 7px + 4c

3. Z podanego wzoru wyznacz a, wiedząc, że pozostałe niewiadome są liczbami dodatnimi.

a) V = a x b x c
b) L = 2 (a+b+c)
c) V = 1/2a x b x h
d) V = 1/3 3a2(kwadrat) x h
e) P = 2(ab+bc+ac)
f) P = (2a + 3b )/2 x h

4. Obwód pięciokąta, którego boki mają długości: 3a, 2b, 5a, 4b, 4a, jest równy 10m. Wyznacz wzory na a oraz b.

5. Pole trapezu o podstawach 4x i 8y jest rowne 4z. Wyznacz wzor na wysokosc h tego trapezu.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T16:48:15+02:00
1.
a) 3x + a = 2x +1
a=1-x
b) 2(x+m) = m - 4x + 5
m=-6x+5
c) -x + a +b = 2a - 3b -2x
x=a-4b
d) x- 3 (n +2x) = 4n +2x
x=7/5n
2.
a) ax + bc = 4d
x=(4d-bc)/a
b)3nx - 4m = nx +bm
x=(bm+4m)/(3n-n)
x=(bm+4m)/2n
c) -4ax + b = 2ax - c
x=(b+c)/6a
d) 3px - b + c = 7px + 4c
x=-(3x+b)/4
3.
a) V = a x b x c
a=V/bc
b) L = 2 (a+b+c)
a=(L-2c-2b)/2
c) V = 1/2a x b x h
a=2V/bh
d) V = 1/3 3a2(kwadrat) x h
a=pierw z (V/h)
e) P = 2(ab+bc+ac)
a=(P-2bc)/(2b+2c)
f) P = (2a + 3b )/2 x h
a=P/h-3b/2
4.
3a+ 2b+ 5a+ 4b+4a=10
12a+6b=10
a=(10-6b)/12
b=(10-12a)/6
5.
h=8z/(4x+8y)
Powinno być dobrze jak będziesz miał jakeś pytania to póżniej będe i mogę ci pomoc:D
26 3 26