Gramatyka i stylistyka zad. 6 str. 74
Do podanych wyrazów dopisz partykułę nie. Przy każdym wyrazie napisz, jaką jest cześcią mowy
uwaga, dziś, ten, miły, dostatek, lepiej, palenie, najszczęśliwiej, trzeba, każdy, dostatecznie, wiele, wesolo, oni, blisko, chętnie, tylko, rzadszy

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:29:47+02:00
Nieuwaga- rzeczownik
Nie dziś- przysłówek
Nie ten- przysłówek
Niemiły- przymiotnik
Niedostatek- rzeczownik
Nie lepiej- przysłówek
Niepalenie- rzeczownik
Nie najszczęśliwiej- przysłówek
Nie trzeba- przysłówek
Nie każdy-rzeczownik
Nie dostatecznie- przysłówek
nie wiele- przysłówek
Nie wesoło- przysłówek
Nie oni- rzeczownik
Nie blisko- przysłówek
Nie chetnie- przysłówek
Nie tylko- przysłówek
Nie rzadszy- przymiotnik
20 4 20
2010-03-29T16:32:55+02:00
Uwaga- nieuwaga (rzeczownik)
dziś- nie dziś (przysłówek)
ten- nie ten (przyslowek)
miły- niemiły (przymitnik)
dostatek- niedostatek (rzeczownik)
lepiej- nie lepiej (przyslowek)
palenie- niepalenie (rzeczownik)
najszczesliwiej- nie najszczęśliwiej (przyslowek)
trzeba- nie trzeba (przyslowek
każdy- nie każdy (przymiotnik)
dostatecznie - niedostatecznie (przymiotnik)
wiele- niewiele (przyslowek)
wesolo- niewesoło (przyslowek)
oni- nie oni (rzeczownik)
blisko- nieblisko (przyslowek)
chętnie - niechętnie (przyslowek)
tylko- nie tylko (PRZYSLOWEK)
rzadszy- nie rzadszy (przymiotnik)


Jak cos pominelam to sorry....
61 4 61