Odpowiedzi

2010-03-29T21:42:24+02:00
Przyjmiemy że użyte zostanie 1 dm³ roztworu HNO₃

HNO₃ + NaOH → NaNO₃ + H₂O

Reakcja w stosunku 1:1, ponadto na 1 mol reagenta powstaje 1 mol produktu.
Ze stężenia kwasu wiemy, że:
1 dm³ HNO₃ = 8 moli kwasu
Z równania reakcji wynika zatem, że:
- potrzeba 8 moli NaOH
- powstaje 8 moli soli

masa molowa NaOH = 40 g/mol

1 mol NaOH - 40 g
8 moli NaOH - x
x = 320 g

Ze stężenia NaOH liczymy, ile roztworu zasady potrzeba do zobojętnienia kwasu:

320 g - 40 %
x - 100 %
x = 800 g - tyle roztworu NaOH przereaguje z 1 dm³ kwasu.

Z gęstości kwasu wiemy, że:
1,24 g kwasu - 1 cm³
x - 1000 cm³ (1 dm³)
x = 1240 g - taka jest masa roztworu kwasu użyta do reakcji

Zatem masa roztworu soli wyniesie:
800 + 1240 = 2040 g

Z równania reakcji wiemy że powstanie nam 8 moli soli, więc:
Masa molowa soli = 75 g/mol

1 mol soli - 75 g
8 moli soli - x
x = 600 g - taką będziemy mieli masę substancji w otrzymanym roztworze, a zatem:

Cp = (600/2040)*100 % = 29,41 % - takie będzie stężenie procentowe soli po wykonaniu czynności opisanych w zadaniu.

I to tyle :)