Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T19:12:55+02:00
Zad 2
Elektron ma ładunek ujemny więc będzie się w tym polu poruszał w stronę płytki naładowanej dodatnio.Ruch elektronu w tym przypadku jest ruchem jednostajnie przyspieszonym gdyż siła wypadkowa jaka na niego działa ma wartość stałą.
Nie możemy tutaj stosować prawa Coulomba ponieważ siła działająca na elektron nie pochodzi od ładunku punktowego
Zad3
a)
na rysunku a siła ma kierunek styczny do lini pola a zwrot w prawo
b)
na rysunku b siła ma kierunek styczny do lini pola a zwrot w lewo