Cenę pewnego produktu podnoszono dwukrotnie: pierw o 20%, potem o 30%. Obecna cena wynosi 252zł. Ten sam produkt w drugim sklepie najpierw podrożał o 15%, a potem cenę obiżono o 20% i jego nowa cena wynosiła 276zł. Który sklep sprzedawał ten produkt taniej przed zmianami cen i o ile procent. (proszę o dokładne rozwiązanie. Wg odp z podręcznika: drugi sklep o 5,47%)

2

Odpowiedzi

2009-10-31T17:18:17+01:00
I sklep
x- początkowa cena towaru
x+20%*x=x+0,2x=1,2x - cena po 20% podwyżce
1,2x+30%*(1,2x)=1,2x+0,3*1,2x=1,2x+0,36x=1,56x cena po 30% podwyżce

1,56x=252 zł
x=161,54 zł

II sklep
x- początkowa cena towaru
x+15%*x=x+0,15x=1,15x - cena po 15% podwyżce
1,15x-20%*(1,15x)=1,15x-0,2*1,15x=1,15x-0,23x=0,92x cena po 20% obniżce
0,92x=276 zł
x=300 zł
2009-10-31T17:35:04+01:00
252*20%=50,4
252+50,4=302,4
302,4*30%=90,72
302,4+90,72=393,12

Pierwsze-393,12zł

276*20%=55.2
276+55.2=331,2

drógie-331,2