Odpowiedzi

  • GoBu
  • Początkujący
2010-03-29T16:30:36+02:00
NIZINA PODLASKA
Jedynym dużym miastem tego regionu jest Białystok. Jest on jedynym dużym ośrodkiem przemysłowym Podlasia. Występuje tu przemysł włókienniczy.
Większa część Niziny Podlaskiej to bagna oraz rozlewiska rzeki Narwi i Biebrzy.
Narew i Biebrza są ostoją ptactwa wodnego i bobrów.
Nizina Podlaska to słabo rozwinięty obszar rolniczy.
Ponieważ są nieurodzajne gleby hoduje się tu:
- ziemniaki - żyto
- len - konopie


POLESIE LUBELSKIE

Jest to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju.. Jest to płaska równina. W południowej części Polesia Lubelskiego jest w większości teren bagnisty i występują liczne jeziora.
Jest to słabo rozwinięty i słabo zaludniony region. Występuje mało gruntów ornych, natomiast przeważają łąki i pastwiska.
Gleby są nieurodzajne więc uprawia się tu głównie:
- ziemniaki
- żyto
Znajdują się tu nieliczne miasta i są one małe. Największym z nich jest Chełm.
Jedyną gałęzią przemysłu jest górnictwo węgla kamiennego (kopalnia w Bogdance).
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:30:58+02:00
Nizina podlaska - wschodnia oraz północno-wschodnia część Polski

Polesie Lubelskie- środkowo - wschodnia Polska ( Polesie rozciąga się aż po Ukrainę i Białoruś )
1 5 1