PROSZĘ O ROZWIĄZANIE + OBLICZENIA (MUSZĘ TO MIEĆ NA KARTCE)

1. Ile osi symetrii ma: a) prostokąt, b) trójkąt prostokątny, c) równoległobok.
2. Na planie bok działki ma 5 cm, a w rzeczywistości 20 m. W jakiej skali jest narysowana działka?
3. Wymień czworokąty, które mają równe przekątne, i które dzielą się na połowy.
4. Pole jakiej figury można obliczyć wzorem P=ah?
5. Oblicz pole trójkąta o podstawie 4 cm i wysokości 6 cm.
6. Oblicz wysokość trójkąta o polu 24 m² i podstawie 12 m.
7. Oblicz pole i obwód prostokątnej działki o bokach 30 m i 60 m.
8. Obwód prostokąta wynosi 32 cm. Podaj wymiary 3 prostokątów o tym obwodzie.
9. Trójkąt równoramienny ma obwód 22 cm. Oblicz ramiona trójkąta jeśli podstawa wynosi 6 cm.
10. Kwadrat ma obwód 48 m. Oblicz bok kwadratu i jego pole.
11. Oblicz pole kwadratu o przekątnej 8 cm.
12. Oblicz Pc (pole całkowite) i V (objętość) prostopadłościanu o krawędziach 8 m, 10 m i 12 m.
13. Oblicz Pc, V i długość wszystkich krawędzi sześcianu o boku 6 m.
14. Zamień 15 000 cm³ na litry.
15. Zamień 150 000 l na m³.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T16:40:46+02:00
1) a.) 2 osie symetrii b.) 1 oś symetrii c.) 2 osie symetrii
2) 1:400
3) prostokąt, kwadrat, trapez
4. P=a*h:2 trójkąt
5.P=4cm*6cm:2
P=24cm:2
P=12 cm(kwadratowych)
6.a=24m(kwadratowe) : 12 m
a=2m
7.P=1800m (kwadratowych)
O=2*30m + 2*60m
O=60m+120m
O=180m
8. a.)4cm*12cm
b.)5cm*11cm
c.)6cm*10cm
9.22cm-6cm=16cm
16cm:2=8cm
podstawa: 6cm, ramię:8cm
10.48cm:4=12cm (jeden bok)
12cm*12cm=144cm(kwadratowe)
1 5 1