Dobierz Współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych:

a) Fe²O³ + C -----> Fe+ CO₂
b)ZnO+ C ---> Zn+ CO₂
c)PbO + C---> Pb + CO₂
d) Fe₃O₄ + H₂ ---> Fe+ H₂O
e) C+ Cu ₂O -----> Cu + CO₂
f) H₂ + Pb₃O⁴ ---> Pb + H₂O
g) Al+ Cr₂O₃ ---> Al₂O₃ + Cr
h) C+ PbO₂ ----> Pb + CO

2

Odpowiedzi

2010-03-29T16:32:05+02:00
A) 2Fe²O³ + 3C ----->4 Fe+ 3CO₂
b)2ZnO+ C ---> 2Zn+ CO₂
c)2PbO + C---> 2Pb + CO₂
d) Fe₃O₄ +4 H₂ ---> 3Fe+ 4H₂O
e) C+ 2Cu ₂O -----> 4Cu + CO₂
f) 2H₂ + Pb₃O⁴ ---> 3Pb +2 H₂O
g)2 Al+ Cr₂O₃ ---> Al₂O₃ + 2Cr
h) 2C+ PbO₂ ----> Pb + 2CO
2010-03-29T16:32:29+02:00
A) 2Fe²O³ + 3C -----> 4Fe+ 3CO₂
b) 2ZnO+ C ---> 2Zn+ CO₂
c) 2PbO + C---> 2Pb + CO₂
d) Fe₃O₄ + 4H₂ ---> 3Fe+ 4H₂O
e) C+ 2Cu ₂O -----> 4Cu +CO₂
f) 4H₂ + Pb₃O⁴ ---> 3Pb + 4H₂O
g) 2Al+ Cr₂O₃ ---> Al₂O₃ + 2Cr
h) 2C+ PbO₂ ----> Pb + 2CO