Zadanie 1. Pole powierzchni szęscianu jest równe 54cm kwadratowe. Oblicz objętośc tego sześcianu.

zadanie2. Przekątna jednego kwadratu jest równa pierwiastek z 20, a bok drugiego kwadratu to pierwiastek z 5. Oblicz stosunek pól ttych kwadratów.

zadanie3.
Przed przeceną plecak kosztował 42zł, a po przecenie 29,90zł. O ile procent obniżono cenę?

zadanie4.
Kziążka kosztowała 12zł, a potem zdrożała o 20% a następnie staniała o 25% . oblicz cenę książki po tych zmianach.

zadanie5.
pole powierzchni calkowitej walca jest rowne 30 pi cm kwadratowe. a promien podstawy jest 5 razy rótszy od wysokosci walca. oblicz objetosc walca.zalezy na czasie. ;* polecam tyle pkt ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T22:34:57+02:00
Zadanie 1. Pole powierzchni szęscianu jest równe 54cm kwadratowe. Oblicz objętośc tego sześcianu.

6a²=54
a²=9
a=3

V=a³
V=3³
V=27

zadanie2. Przekątna jednego kwadratu jest równa pierwiastek z 20, a bok drugiego kwadratu to pierwiastek z 5. Oblicz stosunek pól ttych kwadratów.

d = a√2- przekątna
a -bok

d=√20 --->a=√10
P=10

a=√5
P=5

10:5=2:1
stosunek pól 2:1

zadanie3.
Przed przeceną plecak kosztował 42zł, a po przecenie 29,90zł. O ile procent obniżono cenę?
42-29,9=12.1
12,1/42*100% ≈ 29%

zadanie4.
Kziążka kosztowała 12zł, a potem zdrożała o 20% a następnie staniała o 25% . oblicz cenę książki po tych zmianach.

12*120%=14,4
14,4*75%=10,8

odp: 10,8