Które z podanych terminów związane są z epiką?

- narrator, podmiot liryczny, monolog liryczny, didaskalia, narracja, akcja, fabuła, hymn, pieśń, świat przedstawiony, opis, komedia, opowiadanie, bohater, sytuacja liryczna, czas i miejsce zdarzeń, wydarzenia, apostrofa, rytm, rym, epizod, motto.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T16:36:30+02:00
Po czym rozpoznać epikę?
obecność narratora
świat przedstawiony
fabuła i akcja (układ przyczynowo-skutkowy zdarzeń)
zapis prozą (wyjątki – epopeja, powieści poetyckie)

poszukaj sobie w wikipedii i sam/a to tego dojdziesz!