Uzupełnij tabelę przedstawiającą powiązanie dziejów Polski z dziejami powszechnymi XX w.Wykorzystaj wydarzenia podane pod tabelą.

Dzieje powszechne (głównie Europy)\\ Dzieje Polski
---------------------------------------------\\---------------------------
Wybuch I wojny światowej w 1914r. \\/////////////////////
---------------------------------------------------------------------------
Rewolucja w Rosji, klęska wojenna \\///////////////////////
Niemiec i Austro-Węgier w 1918 r. \\ //////////////////////
----------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////\\ Bitwa Warszawska (cud
/////////////////////////////////\\ nad Wisłą)
-----------------------------------------------------------------------------
Budowa systemu dyktatury \\ ////////////////////////
komunistycznej w ZSRR oraz \ \ ///////////////////////
faszystowskiej w Niemczech \ \ /////////////////////
------------------------------------------------------------------------------
////////////////////////////////\\ Polska pod okupacją
////////////////////////////////\\ Niemiec i ZSRR
------------------------------------------------------------------------------
Zakończenie II wojny światowej- \\ ////////////////////////
wzrost znaczenia ZSRR i USA \\ ////////////////////////
------------------------------------------------------------------------------
////////////////////////////////\\ Rozmowy Okrągłego Stołu,
////////////////////////////////\\ wybory do sejmu i
////////////////////////////////\\ senatu,powołanie rządu
////////////////////////////////\\ niekomunistycznego
------------------------------------------------------------------------------


a)Początek odbudowy państwa polskiego w listopadzie 1918 r.
b)Wzrost zagrożenia Polski w latach 30. ze strony Niemiec i ZSRR
c)Upadek rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej; zmiana mapy politycznej Europy, m.in. zjednoczenie Niemiec i rozpad ZSRR
d)Uratowanie Europy przed inwazją komunizmu
e)Wybuch II wojny światowej
f)Ożywienie nadziei Polaków na odzyskanie niepodległości
g)Polska państwem zależnym od ZSRR

1

Odpowiedzi

2010-04-01T14:27:17+02:00
Dzieje powszechne (głównie Europy)\\ Dzieje Polski
---------------------------------------------\\---------------------------
Wybuch I wojny światowej w 1914r. \\Ożywienie nadziei Polaków na odzyskanie niepodległości

---------------------------------------------------------------------------
Rewolucja w Rosji, klęska wojenna \\///////////////////////
Niemiec i Austro-Węgier w 1918 r. \\ //////////////////////Początek odbudowy państwa polskiego w listopadzie 1918 r.

----------------------------------------------------------------------------- Uratowanie Europy przed inwazją komunizmu\\ Bitwa Warszawska (cud
/////////////////////////////////\\ nad Wisłą)
-----------------------------------------------------------------------------
Budowa systemu dyktatury \\ ////////////////////////
komunistycznej w ZSRR oraz \ \ ///////////////////////
faszystowskiej w Niemczech \ \Wzrost zagrożenia Polski w latach
30. ze strony Niemiec i ZSRR
------------------------------------------------------------------------------
Wybuch II wojny światowej
\\ Polska pod okupacją
////////////////////////////////\\ Niemiec i ZSRR
------------------------------------------------------------------------------
Zakończenie II wojny światowej- \\ ////////////////////////
wzrost znaczenia ZSRR i USA \\ Polska państwem zależnym od ZSRR

------------------------------------------------------------------------------
Upadek rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej; zmiana mapy politycznej Europy, m.in. zjednoczenie Niemiec i rozpad ZSRR
\\ Rozmowy Okrągłego Stołu,
////////////////////////////////\\ wybory do sejmu i
////////////////////////////////\\ senatu,powołanie rządu
////////////////////////////////\\ niekomunistycznego
------------------------------------------------------------------------------
20 4 20