Odpowiedzi

2010-03-29T16:45:41+02:00
Należy obliczyć z wzoru długości odcinków:

A=(x₁,y₁) B=(x₂,y₂)
|AB|=√(x₂-x₁)+(y₂-y₁) (wszystko jest pod pierwiastkiem)


2010-03-29T17:13:53+02:00
Jak narysujesz to na układzie współrzędnych to wyjdzie trójkąt prostokątny :) Więc łatwo policzyć z Pitagorasa
odległość od pkt A do B = x
od A do C = 6
od B do C = 5
Przeciwprostokątna to odcinek od A do B czyli x
Z Pitagorasa:
6 do kwadratu + 5 do kwadratu = x do kwadratu
36+25=x kwadrat
x=pierwiastek z 61
Obwód=6+5+pierwiastek z 61
Obw.=11+pierwiastek z 61
Albo zostaw tak, albo przyjmij za pierwiastek z sześdziesięciu jeden 7
Albo słabe zadanie ze słabym rozwiązaniem albo ja coś sknociłam :)
Pozdrawiam:)