Odpowiedzi

2010-03-31T23:33:42+02:00
Zadanie 1.
Jak wiemy I=U/R.
Z informacji o prądzie jaki płynie w obwodzie i napięciu obliczymy opór żarówki i opornika (połączonego szeregowo):
0,2A=200V/R
R=1000omów=1k om
Następnie obliczmy jaki opór musi mieć żarówka aby spadek napięcia wyniósł 80V. Jak wiemy napięcie rozkłada się proporcjonalnie (najprościej mówiąc na każdym omie w pętli taki sam spadek napięcia):
200V - 1000 om
80v - x om
x=(1000om * 80V)/200V=400 om.

Dla liczb 42 i 45 zadanie nie ma rozwiązania.
Istnieje jedynie dla 22 i 45 oraz dla 22 i 46.
obliczmy to zgodnie ze wzorem:
n*22 + N*45 = 200
podstawiamy za N (ponieważ jest większa - przyśpieszy to obliczenia) kolejne liczby naturalne i obliczmy n:
N=0 ; n*22 + 0*45 = 200 ; n=nie jest to liczba naturalna
N=1 ; n*22 + 1*45 = 200 ; n=nie jest to liczba naturalna
N=2 - n*22 + 2*45 = 200 ; n=5
Odp: 2 oporniki 45 om i 5 oporników 22 om.

Zad. 2.
1/R=1/120+1/(90+180) /*1080
1080/R=9+4
R=1080/13
R=83,08 kom (kilo oma)

Zad. 3.
1/Rpomocnicze=1/120+1/90 /*360
360/Rpomocnicze=3+4
Rpomocnicze=360/7=51,43

R=51,43 kom+180 kom = 231,43 kom
1 1 1