Potrzębuję pzretłumaczyć tekst na j.niemiecki Pilne!

"Nazywam się Jaś Nowak. Mieszkam w ..... . Tu chodziełm do szkoły podstawowej przez 8 lat . Po ukonczeniu szkoly podstawowej poszedłem do technikum. po ukonczeniu technikum 5-letniego podjołem pracem na kopalni. w wieku 20 lat założyłem rodzinę i mam dwójkę dzieci. poza pracą uczęszczam na studia zaoczne o profilu mechanik."

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T23:42:22+02:00
"Nazywam się Jaś Nowak.- Mein Name ist Jan Nowak
Mieszkam w ..... . - Ich wohne in Katowitz
Tu chodziełm do szkoły podstawowej przez 8 lat .
Hier bin ich acht Jahre zur Grundschule gegangen
Po ukonczeniu szkoly podstawowej poszedłem do technikum.
Danach habe ich fünf Jahre im Technikum gelernt.
po ukonczeniu technikum 5-letniego podjołem pracem na kopalni.
Nachdem ich das Technikum beendet habe,habe ich Arbeit auf Zeche angefangen
w wieku 20 lat założyłem rodzinę i mam dwójkę dzieci.
Als ich zwanzig war habe ich meine Familie gegründet und jetzt habe ich zwei Kinder
poza pracą uczęszczam na studia zaoczne o profilu mechanik."
Außerdem,das ich arbeite, gehe ich noch zur Schule,nach der ich ein Mechaniker werde.