Na konto bankowe oprocentowane 10% w stosunku rocznym z kapitalizacją kwartalną wpłacono 5000 zł na okres trzech lat. Po roku dokonano redukcji stóp procentowych o jeden punkt procentowy, a po kolejnym roku o kolejne dwa punkty. Oblicz wartość końcową lokaty.

3

Odpowiedzi

2009-10-31T17:05:42+01:00
Po 1. roku:

5000-100%
x-110%

x=(110%*5000)/100%=5500 zł

Po 2. roku:

5500-100%
x-109%

x=(109%*5500)/100%=5995 zł

Po 3 roku:

5995-100%
x-107%

x=(107%*5995)/100%= 6414,65
2009-10-31T17:08:29+01:00
Po pierwszym roku:
Dane:
5000-100%
x-110%
Obliczenie: x=(110%*5000)/100%=5500 zł

Po drugim roku:
Dane:
5500-100%
x-109%
Odpowiedz: x=(109%*5500)/100%=5995 zł

Po trzecim roku:
Dane:
5995-100%
x-107%
Odpowiedz: x=(107%*5995)/100%= 6414,65
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T17:17:10+01:00
Po 1. roku:

5000-100%
x-110%

x=(110%*5000)/100%=5500 zł

Po 2. roku:

5500-100%
x-109%

x=(109%*5500)/100%=5995 zł

Po 3 roku:

5995-100%
x-107%

x=(107%*5995)/100%= 6414,65