Trzy litry soku rozlano do prostopadłościennych pojemników o wymiarach 5 cm na 5 cm na 10 cm, wypełniające je do 4/5 wysokości.
a) Jaka jest pojemność jednego pojemnika?
b) Ile napoju nalano do każdego z tych pojemników?
c) Ile było pojemników?

2

Odpowiedzi

2010-03-29T16:39:33+02:00
A)
V=Pp*H
V=a²*b
V=5²*10
V=25*10
V=250cm³

b)
250*4/5=200cm³

c)
x-ilosc pojemników
3l=3000 cm³
x=3000cm³/200cm³ /cm³
x=15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:40:54+02:00
Dane:
a = 5cm
b = 10cm
V soku = 4/5 * V pojemnika |Takim wzorem się wyraża (w każdym pojemniku)

Obliczamy objętość pojemnika:
a)

V = Pp * H
V = a²*b
V = 5²*10
V = 25*10
V = 250cm³

Odpowiedz: Objętość pojemnika wynosi 250cm³.

Obliczamy ilość napoju w każdym pojemniku:
b)

Vsoku = 4/5 * Vpojemnika
Vsoku = 4/5 * 250cm³
Vsoku = 1000/5 cm³
Vsoku = 200cm³

Odpowiedz: Objętość soku w każdym z pojemników wynosi 200cm³.

Obliczamy ilość pojemników:
c)

Ilość pojemników = Ilość soku (całkowicie) / Ilość soku w jednym pojemniku
Ilość pojemników = 3l / 200cm³ (oznaczę ilość pojemników x-em)
x = 3000cm³/200cm³ | cm³ się skracają
x = 15

Odpowiedź: Sok nalano do 15 pojemników.

dasz najjjj???:D
:)