Jest to zadanie z niewiadomą
Z dwóch miast oddalonych o 350 km wyruszyło równocześnie, naprzeciw siebie dwóch kierowców, pierwszy ze średnią prędkością 90km/h, a drugi ze średnią prędkośćią 50km/h. Po jakim czasie spotkają się i jaką drogę pokona każdy z nich do momentu spotkania? oraz jeszcze jedno zadanie
Rowerzysta obliczył, że jadąc ze średnią prędkością 20km/h, przejedzie do miasta w wyznaczonym czasie. Po przebyciu 1/3 drogi 6 minut zajęła mu drobna naprawa i aby zdążyc na czas do miasta, musiał resztę drogi jechać z prędkością 24km/h. Jaką drogę przebył rowerzysta? proszę odpisać. Zależy mi żebym miała rozwiązania na jutro do szkoły.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T16:55:32+02:00
1.
v1 - prędkość pierwszego kierowcy 90 km/h
v2 - prędkośc drugiego kierowcy 50 km/h
s - droga = 350 km
szukane:
t - czas jazdy
s1 - droga przebyta przez pierwszego kierowce
s2 - droga przebyta przez drugiego kierowce

s1=v1t
s2=v2t
s=s1+s2
350=v1t+v2t=t(v1 + v2)
t 350/v1+v2=350/140=2,5 H
s1=v1t =90 razy 2,5=225km
s2=v2t =50 razy 2,5=125km

Odpowiedz:
Spotkają się po 2,5 h
Pierwszy przejechał 225 km
Drugi 125 km

2.
s - droga jaką przebył rowerzysta
v - prędkość
wzor predkosci = 20 km/h
t - czas w jakim rowerzysta przebyłby drogę bez zatrzymywania
t₁ - czas przejechania 1/3*s (drogi) z prędkością v₁=20km/h
t₂ - czas przejechania 2/3*s (drogi) z prędkością V₂=24km/h
6 min = 1/10 h - czas zużyty na naprawę

v = s/t
tv = s
t = s/v
t = s/20

t₁=1/3*s/20=s/60
t₂=2/3*s/24=s/36

t=t₁+t₂+1/10

s/60+s/36-1/10=s/20 /:180
3s+5s+18=9s
8s-9s =-18
-s =-18 /*(- 1)
s=18

Odpowiedz:
Rowerzysta przebył 18km