Przetłumacz zdania :
1.Oni musieli popełnić jakiś błąd podczas napadu ponieważ zostali aresztowani.
2.Musiałem powiedzieć prawdę w przeciwnym razie popełniłbym przestępstwo.
3.W przyszłym roku będę musiał poprawić oceny z języka angielskiego.

Oczywiście proszę o tłumaczenie na angielski:)

1

Odpowiedzi

2010-03-29T18:57:04+02:00
1. They have to commit an error during the attack because they were arrested.
2.I had to tell the truth, otherwise commit a crime.
3.Next year I will have to improve the assessment of the English language.