Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:58:00+02:00
(wszelkie oznaczenia liczebne pisane są w indeksie dolnym)
Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne:
- wodorotlenek amonu - NH4OH
-wodorotlenek litu - LiOH
-wodorotlenek sodu - NaOH
-wodorotlenek baru - Ba(OH)2
-wodorotlenek strontu - Sr(OH)2

Wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie:
-wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2
-wodorotlenek glinu - Al(OH)3
-wodorotlenek srebra - AgOH
-wodorotlenek żelaza (II) - Fe(OH)2