Napisz najważniejsze informacje na temat zawodu który cię interesuje. Może być z internetu.
Zrób to na podstawie punktów:
1.Nazwa zawodu
2.Podstawowe czynności, które są wykonywane w tym zawodzie.
3.Podstawowe narzędzia i urządzenia, które są potrzebne do jego wykonywania.
4.Pozycję przy pracy (siedzącą, stojącą, pochyloną, zmienną)
5.Warunki, w jakich jest wykonywana (w pomieszczeniu, na wolnym powietrzu, w hałasie itp.)
6.Podstawowe wymagania stawiane kandydatowi do zawodu:
- w zakresie zdrowia
- w zakresie uzdolnień i cech charakteru.

2

Odpowiedzi

2010-03-29T16:52:41+02:00
Wybrałam zawód nauczyciela biologii. Do podstawowych czynności w zawodzie nauczyciela należą nauka uczniów, sprawdzanie ich wiedzu i umiejętności, wpełnianie wszelkich formalności dotyczących wykonywanego zawodu, praktyczne ukazanie przedmiotu biologii. Podstawowymi narzędzami w pracy nauczyciela są tablica i kreda, pomocicze narzędzia to różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, rzutniki ,telewizor, dvd, wideo itp. Nauczyciel ma pozycję raczej zmieną przy pracy z reguły albo stojącą albo siedząca. Praca nauczyciela wykonywana jest w klasie, lu gdy lekcja tego wymaga na wolnym powietrzu. Do najważniejszych wymagań stawianych nauczycelowu należy ukończenie studiów wyższych kierunkowych z przygotowaniem pedagogicznym , umiejętnośc przekazywania swojej wiedzy, cierpliwość.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:58:59+02:00
1.Policjant
2.Badanie kryminalistyczne dowodów (śladów) ujawnionych na miejscu zdarzenia, bieganie, kierowanie ruchem drogowym, ochranianie, odpowiadanie na telefony i alarmy, patrolowanie, pobieranie odcisków palców, prowadzenie pojazdu, prowadzenie śledztwa, negocjacji, rozpatrywanie zażaleń, sporządzanie raportów, sprawdzanie dokumentów, stosowanie środków przymusu bezpośredniego (użycie broni palnej, kajdanek, pałek służbowych oraz siły fizycznej), strzelanie, szkolenie, ściganie podejrzanych, zatrzymywanie podejrzanych, zeznawanie.
3.Sprzęt służący do komunikacji, pojazdy różnego rodzaju (głównie samochody i motocykle), broń (w tym osobista broń palna), sprzęt ochrony osobistej (kamizelki kuloodporne, kaski, tarcze itp.), sprzęt do ujarzmiania i kontroli rozruchów (w tym kajdanki, pałki, świece dymne, gazy obezwładniające itp.).
4.Ich pozycja jest zmienna.
5.Praca policjanta jest zaruwno wykonywana na posterunku jak i na wolnym powietrzu.Zależne jest to od stopnia(komendant,młodszy aspirant itp.).

6.a)Praca policjanta wymaga odporności na stres i prace w trudnych warunkach. Wymagane są także dokładność, spostrzegawczość, szybki refleks, dobry wzrok. Musi go także cechować dyskrecja, gdyż zdobywane przez niego informacje mają charakter tajny.

Od przyszłych policjantów oczekuje się dobrej kondycji fizycznej i bardzo dobrego stanu zdrowia. W związku z tym problem z podjęciem pracy mają osoby niepełnosprawne.
b)Wśród wymagań psychologicznych najważniejsza jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz prowadzenia rozmowy w sposób, który da policjantowi niezbędne informacje. Ponadto powinien odznaczać się empatią i chęcią niesienia pomocy. Konieczna jest też umiejętność pracy w zespole i podporządkowania się decyzjom przełożonych
2 4 2