Odpowiedzi

2010-03-29T17:28:02+02:00
Parowanie- zmiana stanu skupienia z cieczy w gazowy
temp. topnienia - temp. w której ciało ulega zmianie stanu ze stałego w ciecz
wrzenie - zjawisko w czasie którego zmienia się ciecz w gaz
plastyczność podatność na rozciągania i zgniatania
3 4 3