1)Przekrój osiowy kuli jest kołem, którego obwód wynosi 18picm. Oblicz pole powierzchni i objętość.


2) Dwie kule miedziane o promieniach R=3cm i r= 6cm, przetopiono w jedną kulę. Oblicz promień powstałej kuli.

PPPProsze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dzięki;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:59:18+02:00
1) o=18pi
O= 2piR
2piR=18pi /2pi
R=9

Pp=4pi R²=4*π*9²=324π cm²
V=4/3 pi r³=4/3π*9³= 972 pi cm³

2) V1= 4/3 pi r³ = 4/3 pi 27= 36 pi
V2= 4/3 * pi * 216= 288pi
V=V1+v2=36pi+288pi=324pi
4/3pi r³=324pi /:4/3 pi
r³=243
r=∛243=∛27*9=3∛9
1 5 1