Zad. 1
Prostokątny kawałek papieru o powierzchni 48 cm2 zwinięto w rulon na dwa sposoby tak, że w każdym przypadku tworzy powierzchnię boczną walca. Wiedząc, że objętość jednego walca jest 3 razy większa od objętości drugiego walca, oblicz wymiary prostokątnego kawałka papieru.

Zad. 2
W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole podstawy wynosi 49√3 cm2, a przekątna ściany bocznej tworzy z sąsiednią ścianą boczną kąt o mierze 45 stopni. Oblicz objętość bryły.

Proszę o niezwłoczną odp.
Głupoty kasuje!

2

Odpowiedzi

2010-03-29T18:12:08+02:00
1.
--

2.
Pp=a²√3 / 4 = 49√3
a=14cm
h=a√3 / 2
h=7√3 / 2

d²=H²+a²
d²=H²+196
p²=(a/2)²+H²
p²=H²+49
d²-p²=147
d²=p²+147

h²=d²+p²-2pd cos45°
147=p²+147+p²-2pd√2/2
2pd√2/2=2p²
d=p√2
(p√2)²-p²=147
p²=147
p=7√3
H²=p²-49
H²=98
H=7√2

obj. (V)
V=Pp*H
V=49√3*7√2
V=343√6cm³

Odp. Objętość ta wynosi 343√6cm³

uff.! ;/
1/2 zad. nie zgłaszaj błędnej :)
a nawet jeśli zgłosisz to najpierw przepiszesz to zad. ; )))
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T18:35:09+02:00
Zadanie drugie masz już rozwiązane dlatego ja dokładam pierwsze.

PROSTOKĄT MA WYMIARY 4 i 12