Zad1.Oblicz objętość i pole powierzchni ostroslupa prawidłowego:
a)czworokątnego o krawędzi podstawy 5cm i wysokości 2cm.
b)czworokątnego o krawędzi podstawy 4cm i wysokości 2dm.
c)trójkątnego o krawędzi podstawy 3dm i wysokości 2mm.
d)sześciokątnego o krawędzi podstawy 4cm i wysokości 3m.
zad2.Ostrosłup prawidłowy ma 8 krawędzi,przy czym krawędzie podstawy mają długość 3cm.Wsokość bryły wynosi 8cm.Oblicz objętość tego ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T15:23:15+02:00
Zad 1.
a)
Pp=a²=5²=25cm²
h=2cm
V = 1/3*Pp*h
V = 1/3*25*2
V = 16 i 2/3 cm³
Pc = Pp + 2*a*h
Pc = 25 +2*5*2=45cm²

b)
Pp=a²=4²=16cm²
h=2dm=20cm
V = 1/3*Pp*h
V = 1/3*16*20
V = 106 i 2/3 cm³
Pc = Pp + 2*a*h
Pc = 16 + 2*4*20
Pc = 176cm²

d)
a=4cm
h=3m=300cm
Pp=1/2*3a²√3=1/2*3*4²*√3=24√3cm²
V=1/3*Pp*h
V=1/3*24√3*300
V=2400√3cm³

Zad 2.
a=3cm
h=8cm
Pp=a²=3²=9
V=1/3*Pp*h
V=1/3*9*8
V=24cm³
5 4 5