1. Teflon wykorzystuje się do:
a) pokrywania powierzchi naczyń laboratoryjnych
b) pokrywania powierzchni patelni i garnków
c) produkcji tkanin typu goretex
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

2.Alkoholem III - rzędowym jest:
a) 2,2 - dimetylopenan - 3 - ol
b) cyklopentanol
c) 1 - metylocyklopentan - 1 - ol
d) 2 - metylocyklopentan - 1 - ol

3. Etanol nie reaguje z:
a) chlorowodorem
b) sodem
c) wodorotlenkiem sodu
d) metalami aktywnymi

4.Właściwości redukujących nie wykazuje:
a) propanol
b) propanon
c) metanol
d) aldehyd mrówkowy

5. W wyniku addycji wodoru do aldehydu powstaje alkohol:
a) III - rzędowy
b) II - rzędowy
c) I - rzędowy
d) diwodorotlenowy

6. W wyniku fermentacji alkoholowej glukozy otrzymano 23 g alkoholu przy wydajności procesu 75%. Fermentacji uległo:
a) 60 g C6H12O6
b) 60 g C3H8O3
c) 6 g C6H12O6
d) 6 g C3H8O3

7. Wskaż kolejne etapy reakcji w schemacie:
etyn --> benzen --> metylobenzen -->chlorometylobenzen
a) addycja, substytucja, eliminacja
b) addycja, eliminacja, substytucja
c) trimeryzacja, substytucja elektrofilowa, substytucja rodnikowa
d) trimeryzacja, substytucja, eliminacja

8. Aby otrzymać aldehyd benzoesowy, należy utlenić:
a) fenol
b) 1,2 - dimetylobenzen
c) benzen
d) fenylometanol

9. Wskaż substancję, której wodny roztwór ma odczyn zasadowy:
a) fenol
b) fenolan sodu
c) propanotriol
d) etanodiol

10. W reakcji fenolu z rozcieńczonym kwasem azotowym (V) powstaje:
a) o - nitrofenol
b) p - nitrofenol
c) mieszanina para i ortonitrofenoli
d) m - nitrofenol

1

Odpowiedzi

2013-06-11T11:54:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1 ... b) pokrywania powierzchni patelni i garnków
2 ... c) 1-metylocyklopentan-1-ol
3 ... c) wodorotlenkiem sodu
4 ... c) metanol
5 ... c) I - rzędowy
6 ... a) 60 g C6H12O6
7 ... c) trimeryzacja, substytucja elektrofilowa, substytucja rodnikowa
8 ... d) fenylometanol
9 ... b) fenolan sodu
10 ... c) mieszanina para i ortonitrofenoli

1 5 1