Zad1.
Rozwiąż nierówność.
a) 4(x - 2) > 8(1 - x) - 2(2x - 3)
b) -(x - 3) + 2(x - 1) < 3(x + 4)
c) 4(x + 1) >[bądź równe] 7x - 2(3 - x)

zad2.
Rozwiąż nierówność.
3(2x - 5) + 5 < 4(x - 1) - 3x + 8Proszę o szybką odpowiedź ; - ]
dam naj !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T17:04:11+02:00
Ad.1

a) 4x -8 > 8- 8x -4x +6
4x+8x+4x >8+8+6
16x=22/16
x=1,375

b) -x + 3 + 2x - 2 < 3x + 12
-x +2x -3x <12-3+2
-x=9/ (-1)
x>-9

c) 4x + 4 ≥ 7x - 6 - 2x
4x + 2x- 7x ≥-6 -4
-x≥ -10 /(-1)
x≤ 10

ad.2
3x - 15 + 5 < 4x - 4 - 3x + 8
3x+3x -4x <-4 +8 +15 -5
2x <14/2
x < 7
1 5 1
2010-03-29T17:04:40+02:00
Zad.1

a) 4(x - 2) > 8(1 - x) - 2(2x - 3)
4x-8>8-8x-4x+6
4x+8x+4x>8+8+6
16x>22 |:16
x>1 i sześć szesnastych

b) -(x - 3) + 2(x - 1) < 3(x + 4)]
-x+3+2x-2<3x+12
-x+2x-3x<-3+2+12
-2x<11 |:(-2)
x>(-5,5)

c) 4(x + 1) >[bądź równe] 7x - 2(3 - x)
4x+4>[bądź równe]7x-5+2x
4x-7x-2x>[bądź równe]-4-5
-5x>[bądź równe]-9 |:(-5)
x<[bądź równe]1,8

Zad.2

3(2x - 5) + 5 < 4(x - 1) - 3x + 8
6x-15+5<4x-4-3x+8
6x-4x+3x<15-5-4+8
5x<14 |:5
x<2,8
1 5 1