Odpowiedzi

2010-03-29T16:57:14+02:00
W okresie panowania Bolesława Śmiałego(1058-79) wzmocniła się międzynarodowa pozycja Polski. Był to okres znacznego rozwoju gospodarczego Polski- zaczęto wtedy bić obiegową monetę srebrną jako środek wymiany handlowej. Zajmując zdecydowanie stanowisko antycesarskie wspierał Bolesław obóz antyniemiecki na Węgrzech, oraz występował przeciwko sprzymierzonym z cesarstwem Czechom, którym przestał uiszczać trybut ze Śląska. Wsparcie jakie udzielał papieżowi Grzegorzowi VII w jego walce z cesarzem Henrykiem IV zaowocowało w postaci restauracji metropolii gnieżnińskiej ( 1075) i jego koronacji na króla ( 24 XII 1076 ).
Polska podczas panowania Bolesława Śmiałego nie powiększyła się, ani nie pomniejszyła się. Nie nastąpiły zmiany w jej terytorium – obejmowała Mazowsze, Śląsk, Wielkopolskę i Małopolskę.
Wzrost władzy centralnej, niezadowolenie z prowadzonej przez niego polityki wewnętrznej i zagranicznej za jego panowania doprowadził do spisku możnych, oraz do skazania na śmierć przez króla – biskupa krakowskiego św. Stanisława. Kres temu świetnemu panowaniu ozdobionego niezależnością kraju i koroną, przyniosły decentralistyczne tendencje możnych, które pogrzebały programy suwerenności kraju.
Błędy polityczne króla i rosnąca opozycja możnowładztwa przyczyniły się jednak do załamania politycznego państwa polskiego, a korona królewska na przeszło 200 lat przestała być atrybutem władców