Odpowiedzi

2009-10-31T17:35:40+01:00
S=V₀*t-(g*t²)/2
Vk=V₀-gt
Vk=0
V₀=gt
t=(400m/s)/(10m/s²)
t=40s
S=(400m/s)*40s-(10m/s²)*(40s)²/2
S=16000m-8000m=8000m=8km
2009-10-31T17:42:07+01:00
Wzór na hmax :
hmax = Vo²sin²α/g

właściwy wzór ma postać hmax = Vo²sin²α/2g ale ponieważ musimy wysokość pomnożyć przez 2 dlatego też mamy we wzorze /g

Vo - prędkość początkowa pocisku
α kąt od płaszczyzny ziemi
g- siła grawitacji ziemskiej

Vo = 400² = 160000 m²/s²
α = 90°
sin²α = 1
g = 9,81

hmax = 160000/9,81 = 16309,89 m = 16 km 309m 89cm