1. Do dzbanka nalano 7,2l soku malinowego. Ile filiżanek o pojemności 180 cm3 można napełnić tym sokiem?

2. Pole powierzchni sześcianu wynosi 3,84 cm2. Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.

3.Podstawą graniastosłupa prostego jest romb długości 10 dm i wysokości 6 dm. Wysokość graniastosłupa wynosi 6 cm. Oblicz pole powierzchni i objętość tej bryły.

4. Kontener ma następujące wymiary: szerokość 2,5 m, długość 12 m, wysokość 3 m. Jaką maksymalną liczbę skrzyń o wymiarach: 2 m x 1,5 m x 0,5 m można załadować do tego kontenera?

2

Odpowiedzi

2010-03-29T17:03:26+02:00
4.kontener:
2,5 x 12 x 3=90m³
skrzynia:
2 x 1,5 x 0,5= 1,5m³

90: 1,5=60
mozna włożyć 60 skrzynek
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T17:07:13+02:00
Zadanie 1

7,2l = 7,2dm³ = 7200cm³
ilość filiżanek: 7200cm³:180cm³ = 40


zadanie 2

pole jednej ściany: 3,84cm²:6 = 0,64cm²
a² = 0,64cm²
a = √0,64cm²
a = 8cm


zadanie 3

V = 10dm*6dm*6cm = 60dm²*0,6dm = 36dm³
Pc = 2*10dm*6dm+4*10dm*6cm = 120dm²+24dm² = 144dm²


zadanie 4

V kontenera = 2,5m*12m*3m = 90m³
V skrzyni = 2m*1,5m*0,5m = 1,5m³
ilość skrzyni: 90m³:1,5m³ = 60
2 5 2