Odpowiedzi

2009-10-31T17:36:01+01:00
Miłość do ojczyzny - przywiązanie do kraju ojczystego, szacunek do symboli narodowych, dbałość o dobre imię ojczyzny, praca dla jej rozwoju, obrona ojczyzny przed wrogiem.
140 3 140
2009-10-31T17:41:09+01:00
Wszyscy Polacy powinni bronić swoją ojczyznę i szanować ją. Musimy mieć szacunek dla naszego hymnu narodowego "Mazurek Dąbrowskiego", godła oraz flagi biało - czerwonej. Brońmy ją przed wrogiem. Starajmy się aby panował w niej pokój i zaufanie. Nie bądźmy jej obojętni. Polacy muszą kochać swą ojczyznę. Starajmy się wszyscy aby było w niej jak najlepiej.
107 3 107
2009-10-31T18:01:52+01:00
Patriotyzm czyli miłość do ojczyzny polega na ciężkiej codziennej pracy,nauce i służbie ojczyźnie.Wspominanie tych którzy stracili życie walcząc o naszą wolność.Modlenie się za naszą ojczyznę,przestrzeganie obyczajów religijnych czyli np dzielenie się opłatkiem podczas świąt Bożego Narodzenia lub wspólne śniadanie Wielkanocne.Dbanie i pielęgnowanie ojcowizny czyli miejsca w którym żyjemy.Poszanowanie mienia społecznego(zabytki,pomniki),przestrzeganie prawa.Kontynuowanie tradycji,kultury i języka wśród potomnych-nauczanie w szkole i w domu.Pielęgnowanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich,życie w zgodzie.
141 4 141