!!! NIERówności !!!
Do you help me now ?? xD - pomorzesz mi teraz ?? xD

Zad. 53 Rozwiarz nierówności
a)
2(3-2x)-3 <3(x-1)-1
b)
2,4 (x-1)- 4,5 < 3 (0,5-0,6x)
c)
⁵₆ x - ⁶⁺₃ << ³₂ ( tam gdzie jest ⁶⁺₃ to tam na górze jest 6+x niechciało wejść xD )
e)
¹₃(x-¹₂) - ⁵ ₂⁻¹ << x - ²₃(x+1) (tam gdzie jest ⁵₂⁻¹ to tam na górze jest 5x-1 )

Znak << to znaczy < tyle rze z kreska na dole :) wiecie o co chodzi xD

1

Odpowiedzi

2010-03-29T17:19:25+02:00
A)
2(3-2x)-3 <3(x-1)-1
6-4x-3<3x-3-1
-4x-3x<-4-4
-7x<-8/:-7
x>1 i 1/7
b)
2,4 (x-1)- 4,5 < 3 (0,5-0,6x)
11/5(x-1) -9/2 < 3/2 - 2/5 / * 10
22(x-1)-45<15-6
22x-22-45<9
22x<9+67
22x<76/:22
x<38/11
x<3 i 5/11
c)
⁵₆ x - ⁶⁺₃ << ³₂/ * 6
5x - 2(6+x) <<3*3
5x - 12 - 2x << 9
3x << 21/: 3
x <<7
e)
¹₃(x-¹₂) - ⁵ ₂⁻¹ << x - ²₃(x+1)/*6
2(x-1/2) - 2(5x-1)<<6x-4(x+1)
2x-1-15x+3<<6x-4x-4
-13x-2x<<-4-2
-15x<<-6/:-15
x>>6/15
x>>2/5