Odpowiedzi

2009-10-31T17:39:35+01:00
Historyk zajmuje się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach, które już zaistniały. Robi to na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii. Bada zjawiska i procesy zachodzące w dawnych czasach, analizuje je i stara się ułożyć w ciąg przyczynowo-skutkowy.
114 4 114
2009-10-31T17:40:30+01:00
Praca historyka polega na tym aby przekazal mlodszym pokoleniom prawde na temat dawnych dziejow kraju i swiata zachowujac prawde w kazdym przekazie.
124 1 124