Mieszkanie ma dwa pokoje. Duży pokój jest trzy razy większy od małego i zajmuje połowę powierzchni mieszkania. Powierzchnia kuchni stanowi ¹/₇ , a łazienki ₁/₁₂ powierzchni tego mieszkania. Jaką powierzchnię ma mieszkanie, jeśli przedpokój ma wymiary 1,5m x 3m?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T18:29:59+01:00
X - pole powierzchni mieszkania (w m²)
y - pole powierzchni mniejszego pokoju (w m²)

"Duży pokój jest trzy razy większy od małego i zajmuje połowę powierzchni mieszkania."
3 * y = 1/2 * x
y = 1/6 * x

Powierzchnia całego mieszkania to suma pól pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju:
x = y + 3 * y + 1/7 * x + 1/12 * x + 1,5 * 3
x = 1/6 * x + 1/2 * x + 1/7 * x + 1/12 * x + 4,5
x = x * (1/6 + 1/2 + 1/7 + 1/12) + 4,5
x = x * (2/12 + 6/12 + 1/12 + 1/7) + 4,5
x = x * (9/12 + 1/7) +4,5
x = x * (3/4 + 1/7) +4,5
x = x * (21/28 + 4/28) +4,5
x = 25/28 * x + 4,5
3/28 * x = 4,5
x = 4,5 * 28/3
x = 42

Odp. Powierzchnia mieszkania wynosi 42 m².
1 5 1
2009-10-31T18:37:19+01:00
X-powierzchnia mieszkania ¹/₇x=kuchnia ¹/₁₂x=łazienka ½x=duży pokój ¹/₆x=mały pokój ¹/₇+¹/₁₂+½+¹/₆=⁷⁵/₈₄ 1-⁷⁵/₈₄=⁹/₈₄=przedpokój powierzchnia przedpokoju=1,5m na 3m=4,5m² x=4,5×84:9=42m² odp.powierzchnia mieszkania ma 42m² a nie szło mi tego posłać w korespondencji-po co marnować punkty
2 3 2