1. Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 27cm². Krawędź jedo podstawy ma 3cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

2.W ostrosłupie prawidłowym czworokatnym krawędź boczna o długości 12 cm tworzy z wysokością ostrosłupa kąt 45°. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Proszę o pilne rozwiązanie tych zadań..PILNE!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-29T17:12:29+02:00
1.
a=3
Pc=27
Pc=Pb+Pp
Pp=3²=9
27=9+Pb
Pb=18
Pb=4*P
18=4P
P=4,5
P=0,5ah
4,5=0,5*3*h
h=3
1,5²+H²=3²
H=1,5√3
V=(1/3)*Pp*H=(1/3)*9*1,5√3=4,5√3