MNOŻENIE I DZIELENIE SUM ALGEBRAICZNYCH PRZEZ LICZBY

1.Wykonaj mnożenie.
a) 4(z + 5) g) -3*(-10-2z)
b) 7(x - 4) h) (6-12a)*(-½)
c) 5(4y - 2) i) 2(8x + 5y + 1)
d) (3 - 6a) *8 j) 0,1(-20x + 4y)
e) (-2)*(5k + 2) k) -1,5(3x-2)
f) (-4)*(2y - 7) l) (-¼x + 1⅓y) * (-12)

2. Przekształć wyrażenia, opuszczając nawiasy.
a) -(4x + 7) b) -(6y - 5) c) -(4a - 2b - c - 9)


:)) ;*

3

Odpowiedzi

2010-03-29T17:15:17+02:00

1.Wykonaj mnożenie.
a) 4(z + 5)
4z + 20

b) 7(x - 4)
7x -28

c) 5(4y - 2)
20y - 10

d) (3 - 6a) *8
24 - 48a

e) (-2)*(5k + 2)
-10k -4

f) (-4)*(2y - 7)
-8y +28

g) -3*(-10-2z)
30 + 6z

h) (6-12a)*(-½)
-3 + 6a

i) 2(8x + 5y + 1)
16x + 10y + 2

j) 0,1(-20x + 4y)
-2x + 0,4y

k) -1,5(3x-2)
-4,5x + 3

l) (-¼x + 1⅓y) * (-12)
3x - 16y

2. Przekształć wyrażenia, opuszczając nawiasy.
a) -(4x + 7)
-4x - 7

b) -(6y - 5)
-6y + 5

c) -(4a - 2b - c - 9)
-4a + 2b + c + 9
1 4 1
2010-03-29T17:19:05+02:00
A)4(z+5)=4+20
b)7(x-4)=7x-28
c)5(4y-2)=20y-10
d)(3-6a)8=24-48a
e)(-2)(5k+2)=-10k-4
f)(-4)(2y-7)=-8y+28
g)-3(-10-2z)=30+6z
h)(6-12a)(-1/2)=-3+6a
i)2(8y+5y+1)=16y+10y+2

2
a)-(4x+7)=-4x-7
b)-(6y-5)=-6y+5
c)-(4a-2b-c-9)=-4a+2b+c+9
2010-03-29T17:19:17+02:00
A) 4(z + 5)= 4z + 20
b) 7(x - 4)= 7z-28
c) 5(4y - 2)=20y-10
d) (3 - 6a)*8=24-48a
e) (-2)*(5k + 2)=-10k-4
f) (-4)*(2y - 7) =-8y+28
h) (6-12a)*(-½)=-3+6a
i) 2(8x + 5y + 1)=16x+10y+2
j) 0,1(-20x + 4y)=-2x+0.4y
k) -1,5(3x-2)=-4.5x+3


a) -(4x + 7)=-2(2x+3.5)