Jaki będzie promień okręgu zatoczonego przez cząsteczkę α o indukcji B=10T jeżeli energia cząsteczki wynosi E=10 MeV. Cząstka wpada w pole magnetyczne prostopadle do kierunku wektora indukcji magnetycznej B.
Zadanie traktujemy nierelatywistycznie.

1

Odpowiedzi

2009-04-23T02:01:37+02:00
Cząstka alfa (helion) składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów.
Ma ładunek dodatni i jest identyczna z jądrem atomu izotopu 4He, więc często oznacza się ją jako He2+. Nazwa pochodzi od greckiej litery α.

sadze , ze trzeba porownac sile Lorentza=qVB
z sila dosrodkow mV²/r

DANE:
B=10T
E=10 MeV.
1 MeV = 1.60217646 × 10-13 J
mp=1,672 621 58(13)·10-27 kg
mn=1,674 927 16(13)·10-27 kg
m=2mp+2mn=2(1,672 621 58+1,674 927 16)*10-27 kg
q=2*1,60217653(14) × 10-19 C [2 protony]
E=mV²/2--->V²=2E/m
V=√(2E/m)

qVB=mV²/r
qB=mV/r
r=mV/(qB) =m * √(2E/m)/(qB)

podstaw i policz
pozdrawiam jest druga w nocy

6 3 6