Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T17:29:25+02:00
Podam ci tylko z konstytucji 3 maja bo taką mieliśmy na histori
KONSTYTUCJA 3 MAJA (1791)
Twórcy Konstytucji:
-król, Ignacy Potocki; Hugo Kołątaj
- najwyższą władze sprawuje sejm, głosowaniem większością głosów, zwoływany przez króla lub marszałka sejmu
-zniesiono liberum veto
- druga izba(senat) może wstrzymać, zawiesić uchwały posłów
- król nie jest ,,trzecim stanem sejmującym"
- sejm stanowi prawa, uchwala podatki; kontroluje rząd
- decyzje sejmu wykonuje Straż Praw, na czele - król, ministrowie:
- policji
-spraw wewnętrznych
- interesów zagranicznych
-wojny
-skarbu
prymas następca tronu i marszałek
- dziedziczenie tronu
- ścisłe połączenie Polski i Litwy (wspólny skarb, wojsko, urzędy)
-chłopów wzięto w opieke(prawo i rząd krajowy)
- włączono prawo o mistach , miasta mogły wybierać swój niezależny samorząd i mieć w sejmie 24 przedstawicieli , głosowali tylko w sprawach dotyczących miast.
może to ci sie przydac na sprawdzianie bo my to mieliśmy na klasówce
10 2 10