Mam dla was 2 zadania do zrobienia:
1.Oblicz energie potencjalną kamienia o masie 1kg który zaczyna spadać z urwiska z wys 25m.Oblicz energie potencjalną i prędkość na wysokości 5m
2.Samochód osobowy o masie 800kg rusza z miejsca i po pewnym czasie osiąga szybkość 72km/h.Jego energia kinetyczna zmieni
się o?

1

Odpowiedzi

2010-03-29T17:45:04+02:00
1.
Ep1= mgh [J] Ep1= 250 J To pierwsza Energia potencjalna
Ep1= 1*10*25 [J]
Ep2= mgh [J] Ep2= 50 J To druga Energia potencjalna
Ep2= 1*10*5 [J]
Teraz prędkość (z zasady zachowania Energii):
Ep1= Ep2 + Ek Ek= Ep1 - Ep2
Ek= mv(kwadrat)/2 czyli:
v= (pierwiastek z) 2Ek/2 [m/s]
v= (pierwiastek z) 400/1 [m/s]
v=20m/s

2.(wzory wyżej)
Początkowa prędkość to 0 więc Ek to też 0, co za tym idzie zmiana prędkości jest równa uzyskanej przy 72 km/h (po przeliczeniu 20m/s)

Ek=800*400/2
Ek=160000 [J] (albo 160 kJ)