1.Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a) Średnia arytmetyczna liczby "x" i liczby o 7 większej od "x" wynosi 20.
b) Średnia arytmetyczna trzech liczb : liczby "y" , trzykrotności liczby "y" i liczby o 10 większej od "y" wynosi 16.
c) Do liczby 15 dodano liczbe "y" , a od liczby 51 odjęto "y" i otrzymano równe liczby.
TO NA JUTRO !!!! DAJE NAJ.
tylko nie same wyniki bo ma być rozpisane .. tylko dobrze !

1

Odpowiedzi

2010-03-29T17:25:26+02:00
A) (x + x + 7) :2 = 20
(2x +7) :2 = 20
x + 3,5 = 20 /-3,5
x = 16,5

b) (y + 3y +y+10):3 To ułamek, czyli pod kreską ułamkową jest 3

(y + 3y +y+10):3 = 16
(5y + 10):3 = 16 /x3
( Musisz pomnożyć 3 pod kreską ułamkową i wynik. To co jest nad kreską nie mnożysz !)
5y + 10 = 48 /-10
5y = 38 /:5
y = 7,6

c) 15 + y = 51 - y /-15
y = 36 - y
(Przenosisz -y na drugą stronę i zmieniasz znak - na +)
y + y = 36
2 y = 36 /:2
y = 18