Odpowiedzi

2010-03-31T22:29:13+02:00
Portugalczycy zdominowali handel na Oceanie Indyjskim- zakładali kolonie i faktorie handlowe w Indiach, Afryce i Brazylii. Prowadzili handel murzyńskimi niewolnikami, przyprawami i cukrem. Tworzyli plantacje trzciny cukrowej czy sorga. Nie dokonywali wielu podbojów militarnych, zadowalały ich korzyści ekonomiczne. Zupełnie inaczej wyglądała polityka Hiszpanów. Miała ona na celu wyniszczenie podbitych ludów (Inkowie, Aztekowie). Przywłaszczali sobie ich ziemie, majątki, wykorzystywali tubylców do niewolniczej pracy. Wyprawom przewodzili konkwistadorzy (Vasco Balboa, Ferdynand Cortez, Francisco Pizarro). Podpisano traktat w Tordesillas, który podzielał pozaeuropejskie terytoria i morza między tymi państwami. Inne państwa- Holadnia, Anglia czy Francja nie uznały traktatu i same rozpoczęły kolonizację świata. SKutkami wypraw było: powstanie nowych szlaków morskich, wyniszczenie cywilizacji Majów, Inków i Azteków, rozwój handlu niewolnikami, sprowadzenie do Europy cennych surowców, nowych przypraw i roślin, emigracja Europejczyków oraz chrystianizacja Ameryki Łacińskiej. Rozwinęło się wiele maist portowych- Antwerpia, Amsterdam czy Lizbona. Ostatnim, ważnym osiągnięciem było udowodnienie kulistości Ziemi.