Odpowiedzi

2010-03-29T17:22:06+02:00
A) k=7n ;n
7n = k /: 7
n = k/7

b) a=k+6 ;k
k + 6 = a
k = a - 6

c) z=7-y ;y
7 - y = z
-y = z - 7 /: (-1)
y = -z + 7

d) d=a+bc ;c
a + bc = d
bc = d - a /: b
c = (d - a) : b

e) x=2k+1 ;k
2k + 1 = x
2k = x - 1 /: 2
k = (x - 1) : 2

f) 2k=7n+5 ;n
7n + 5 = 2k
7n = 2k - 5 /: 7
n = (2k - 5) : 7
7 4 7
2010-03-29T17:25:24+02:00
A) k=7n / :7 ;n
k/7 = n
n = k/7

b) a=k+6 (wystarczy 6 ze zmienionym znakiem przenieść na druga stronę ) ;k
a-6 = k
k = a - 6

c) z=7-y ;y (7 przenosimy ze zmienionym znakiem i wszystko dzielimy przez -1)

z-7 = -y /:(-1)
-z+ 7 = y
y = -z+7

d) d=a+bc ;c (a przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem i dzielimy wszystko przez b)
d-a = bc / :b
(d - a) /b = c
c = (d-a) / b

e) x=2k+1 ;k (1 przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem i dzielimy wszystko przez 2)
x-1 = 2k / : 2
(x-1) / 2 =k
k = (x-1) / 2

f) 2k=7n+5 ;n (5 przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem i wszystko dzielimy przez 7)
2k-5 = 7n / :7
(2k-5) / 7 = n
n= (2k-5) / 7

to co w nawiasie (..) to powinno być w liczniku
5 4 5