Bryła na rysunku jest zbudowana z sześcianu o krawędzi 4cm oraz ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4cm i wysokości ściany bocznej 6cm.
a)Oblicz pole powierzchni narysowanej bryły.
b)Jak się będzie zmieniać pole powierzchni bryły, gdy do kolejnych ścian sześcianu będziemy doklejać identyczne ostrosłupy?


Proszę o pomoc. Obok zadania narysowany jest coś takiego jak domek.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T17:29:00+02:00
A)4cm*4cm+16cm2(kwadratowych)
5*16cm2=80cm2
1/2*4cm*6cm=12cm
12cm*4=48cm2
80cm2+28cm2=108cm2
b) pole powierzchni bd się zmieniać o 48cm2.