Uczeń do probówki zawierającej roztwór kwasu solnego wrzucił grudkę cynku i zbierał wydzielający się gaz. Następnie zbliżył do wylotu probówki palące się łuczywo. Zapisz obserwację oraz odpowiednie równanie reakcji.

Proszę pilnie ; )

1

Odpowiedzi

2010-03-31T14:07:17+02:00
Obserwacje: z roztworu zaczął wydzielać się bezbarwny gaz. Co zbliżeniu do niego łuczywka zapalił się wydając charakterystyczny, głuchy dźwięk.

Równanie reakcji:
zapis cząsteczkowy: Zn + 2HCl → ZnCl₂ + H₂
zapis jonowy: Zn + 2H⁺ + 2Cl⁻ → Zn²⁺ + 2Cl⁻ + H₂
zapis jonowy skrócony: Zn + 2H⁺ → Zn²⁺ + H₂