Jaka jest pojemność(w litrach) naczynia w kształcie graniastosłupa, którego wysokość ma 20cm, a podstawą jet
a) prostokąt o bokach długości 12cm i 0,8dm?
b)trójkąt o podstawie 2,5 dm i wysokości 1,6dm?
c)równoległobok o wymiarach jak na rysunku?
d) kwadrat o boku 4,5cm?
e) romb o przekątnych 60mm i 85 mm?

2

Odpowiedzi

2010-03-29T17:32:23+02:00
V=Pp*H
H=20cm=2dm
1dm³=1l
a)
a=12cm=1,2dm
b=0,8dm
Pp=a*b=1,2*0,8=0,96dm²
V=0,96*2=1,92l
b)
a=2,5dm
h=1,6dm
Pp=½a*h=½*2,5*1,6=2dm²
V=2*2=4l
c)
a=8cm=0,8dm
h=1,5dm
Pp=0,8*1,5=1,2dm²
V=1,2*2=2,4l
d)
a=4,5dm=0,45dm
Pp=a²=0,45²=0,2025dm²
V=0,2025*2=0,405l
e)
e=60mm=0,6dm
f=85mm=0,85dm
Pp=½e*f=½*0,6*0,85=0,255dm²
V=0,255*2=0,51l
2010-03-29T17:33:50+02:00
A)20cm=2dm
12cm=1,2dm
V=a*b*H
V=1,2dm*0,8dm*2dm=1,92dm³=1,92l
b) V=a*b*H
V=¹/₂*2,5dm*1,6dm*2dm=8dm³=8l
c)8cm=0,8dm
V=a*b*H
V=0,8dm*1,5dm*2dm=2,4dm³=2,4l
d)4,5cm=0,45dm
V=a*b*H
V=0,45dm*0,45dm*2dm=0,405dm³=0,405l
e)2dm=200mm
V=a*b*H
V=¹/₂*60mm*85mm*200mm=510000mm³=51l
2.jakie jest pole jednej ściany?
150cm²/6=25cm²
jakiej długości jest jedna krawędź?
P=25cm²
P=a*a
a=5cm
jaka jest objętość tej bryły?
5cm*5cm*5cm=125cm³
odp.:objętość tej bryły wynosi 125cm³.