Odpowiedzi

2010-03-29T17:28:03+02:00
Pod pewnym względem Koran może być uważany za "doskonalszy" od Biblii dlatego, że całkowicie został podyktowany przez Boga (tak przynajmniej wierzą muzułmanie). Natomiast Pismo Święte, choć - jak wierzymy - jest natchnione i jest Słowem Bożym, zawiera pewne - że tak to ujmę - "niedoskonałości".
Przykładem może być choćby modlitwa Pańska, której tekst jest inny w Ewangelii wdług świętego Mateusza i inny w Ewangelii według świętego Łukasza. W Starym Testamencie są nawet księgi określane jako historyczne, choć zostały włączone do kanonu. Nawet święty Paweł mógł sobie nie zdawać sprawy z tego, że jego listy będą odczytywane przez wieki jako księgi Biblii.
Koran natomiast - przynajmniej z tego co mi wiadomo - nie zawiera wewnętrznych różnic tekstowych i, jak wierzą muzułmanie, został w całości (słowo w słowo) podyktowany przez Boga (Allaha). Był jeden człowiek, który te słowa spisał - Mahomet. Biblia natomiast, można chyba powiedzieć, że jest wynikiem współpracy niejednego człowieka z łaską Bożą, zawsze jednak otwartego na działanie, tchnienie Ducha Świętego.
Przepychanka na argumenty nie jest chyba właściwa dialogowi. Można powiedzieć, że Biblia zawiera opis dziejów zbawienia człowieka, Dobrą Nowinę i jest słowem Bożym nie dlatego, że zostało ono podyktowane tak jak Koran, ale dlatego, że księgi Pisma Świętego są natchnione, jakby naznaczone szczególną pieczęcią Boga.
1 5 1