1. Określ i uzasadnij, jaki typ wiązania występuje w tlenkach:
CaO, P₄O₁₀, CrO₃, K₂O, N₂O₃, CO₂, Al₂O₃

2. Używając dwu poznanych systemów nazewnictwa, nazwij następujące tlenki: SO₃, SO₂, PbO₂, Ni₂O₃, NiO, Cu₂O, Cr₂O₃

3. Z podanych tlenków: SiO₂, SO₂, CO, CO₂, K₂O, CuO, N₂O₅ wybierz te, które w reakcji z wodą tworzą kwasy. Napisz równania odpowiednich reakcji .

Najlepiej jakby zadanie było najpóźniej do wtorku wieczorem

1

Odpowiedzi

2010-03-29T17:54:29+02:00
1. CaO w. jonowe, ponieważ jest to tlenek metalu
P4O10 w. kowalencyjne spolaryzowane, bo to tl. nieme.
CrO3 w jonowe, bo to tl metalu
K20 jonowe, bo tl me
N2O3 kowalencyjne spolary. , bo tlk nieme
CO2 kowalencyjne spolary. bo tl nieme
Al2O3 jonowe, bo tl metalu

2. SO3 - tl. siarki (VI), trójtlenek siarki
SO2 - tl. siarki (IV), dwutlenek siarki
PbO2 - tl ołowiu (IV), dwutlenek ołowiu
Ni2O3 - tl niklu (III), trójtlenek niklu
NiO - tl niklu (II), dwutlenek niklu
Cu2O - tl miedzi (I), tlenek dimiedzi
Cr2O3 - tl chromu (III), trójtlenek dwuchromu

3.SO2+H2O -> H2SO3
CO2+H2O -> H2CO3
N2O5 + H2O -> 2HNO3
10 3 10