Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T17:35:33+02:00
Testament z krzyża

25 [Vt-6,29] A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

26 [Vt-6,29] [Vt-4,157] Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował [Vt-2,8, V-2,11, Vt-2,34], rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój» [Vt-1,37].

27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.Śmierć

28 [Vt-6,29] Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę»

29 [Vt-6,29] [JK] Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.

30 [Vt-6,29] A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.

31 [Vt-6,29] Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

32 [Vt-6,29] Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani.

33 Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni,

34 [Vt-6,29] tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

35 [Vt-4,157] Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.

36 Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana.

37 I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.
4 3 4
2010-03-29T18:20:56+02:00
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój".
Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja"
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: "Pragnę".
Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: "Wykonało się!"

:)
4 3 4