(Tu ode mnie pytanie gdzie tu jest nie wiadoma w tych dwóch przykładach?)


Rozwiąż układ równań:

a) 0,1x + 0,2y = 0,7
-2x + 4y = 14 Rozwiązać metodą podstawiania

b) 4a - 7b = -19
3a + 2b = 22

Rozwiązać metodą przeciwnych współczynników

2

Odpowiedzi

2010-03-29T17:33:34+02:00
W pierwszym niewiadoma to xi y , a wdrugim a i b

a) wyznaczamy z jednego równania jedną niewiadomą:
-2x+4y=14
-2x=14- 4y /:-2
x = 2y-7
i podstawiamy do drugiego
0,1(2y-7)+0,2y = 0,7
0,2y-0,7 +0,2y=0,7
0,4y=0,7+0,7
0,4y=1,4 /:0,4
y=3,5

x=2*3,5 -7=7-7=0
drugie później
4a - 7b = -19 /*2
3a + 2b = 22 /*7
8a-14b=-38
21a+14b=154
--------------------- +
29a=116 /:29
a = 4
4a-7b=-19
4*4-7b=-19
16-7b=-19
-7b=-19-16
-7b=-35 /:-7
b=5
2010-03-29T17:37:40+02:00
X i y oraz a i b - niewiadome

a)
0,1x+0,2y=0,7
-2x+4y=14

0,1x=0,7-0,2y
-2x+4y=14

x=7-2y
-2x + 4y = 14

-2(7-2y) + 4y = 14
-14 + 4y + 4y =14
8y = 28
y=3,5

x=7-2*3,5
x=0

b)
4a - 7b = -19|*3
3a + 2b = 22 |*(-4)

12a - 21b = -57
-12a - 8b = -88

-29b=-145
b=5

3a + 10 = 22
3a=12
a=4