Odpowiedzi

  • Atii
  • Rozwiązujący
2010-03-29T17:32:49+02:00
Minister Obrony-Radosław Sikorski
Minister Zdrowia-Ewka Kopacz
Minister Gospodarka-Wardemar Pawlak
Minister Sprawy wewnętrzne-czyli MSWiA jest Grzegorz Schetyna.
Minister Sprawiedliwość- Zbigniew Ćwiąkalski
Obrona Narodowa- Bogdan Klich
Finanse-Jacek Rostowski
Infrastruktura- Cezary Grabarczyk
Rolnictwo- Marek Sawicki.
Edukacja- Katarzyna Hall
Rozwój regionalny- Elżbieta Bieńkowska
Praca- Jolanta Fedak
Środowisko- Maciej Nowicki
Kultura- Bogdan Zdrojewski


3 3 3
2010-03-29T17:40:48+02:00
Ministrowie Polski:
Przewodniczący Rady Powiatu -& gt; Bronisław Gembalczyk
Premier -> Kazimierz Marcinkiewicz (PiS)
Marszałek Sejmu -> Marek Jurek (PiS)
Wicemarszałkowie -> Jarsoław Kalinowski (PSL)
-> Bronisław Komorowski (PO)
-> Marek Kotlinowski (LPR)
-> Andrzej Lepper (Samoobrona)
-> Wojciech Olejniczak (SLD)
Marszałek Senatu -> Bogdan Borusewicz (niezależny)
Wicemarszałkowie Senatu -> Ryszard Antoni Legutko (PiS)
-> Maciej Płażyński (niezależny)
-> Krzysztof Jakub Putra (PiS)
Burmistrz Pszczyny -> Henryk Studzieński
Marszałek Województwa -> Michał Czarski
Wicewojewodowie -> Konrad Imielski
Andrzej Waliszewski
Wiceburmistrzowie -> Duda
-> Kowalski
Wojewoda Śląski -> Lechosław Jarzębski
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) -> Ludwik Dorn
Minister Sportu -> Tomasz Lipiec
Minister Finansów -> Teresa Lubińska
Minister Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej -> Stefan Meller
Minister Pracy i Polityki Społecznej -> Krzysztof Michałkiewicz
Minister Skarbu Państwa -> Andrezj Mikosz
Minister Transportu i Budownictwa -> Jerzy Polaczek
Minister Zdrowia -> Zbigniew Religa
Minister Obrony Narodowej -> Radosław Sikorski
Minister Środowiska -> Jan Szyszko
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego -> Kazimierz Michał Ujazdowski
Koordynator i Członek Rady Ministrów - Zbigniew Wasermann
Minister Gospodarki -> Piotr Woźniak
Minister Sprawiedliwości -> Zbigniew Ziobro
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi -> Krzysztof Jurgiel
Minister Edukacji -> Michał Seweryński
Minister Rozwoju Regionalnego -> Grażyna Gęsicha
Starosta -> Józef Tetla
Wicestarosta -> Krystian Szostak
Przewodniczący Rady Miasta -> Henryk Kondzielnik
2 5 2